Υπηρεσίες

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Επίλυση Διαφορών και Αποφυγή

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Παραχώρηση ανθρώπινου δυναμικού

Πολλοί από τους πελάτες μας, τιμώντας την μέχρι τώρα άψογη συνεργασία μας και αναγνωρίζοντας τη μεγάλη συμβολή μας στην επιτυχημένη τους πορεία στον κατασκευαστικό χώρο, μας ζητούν, κατά καιρούς, να τους παράσχουμε προσωπικό υψηλής κατάρτισης, προκειμένου να ενισχύσουν ή να καλύψουν καίριες θέσεις στα έργα που έχουν αναλάβει.

Η Composite, μένοντας πιστή στην αρχή να βοηθάει τους πελάτες της με όποιον τρόπο μπορεί, προσπαθεί πάντα να ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους αιτήματα, συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε έργου και τις ικανότητες το διαθέσιμου προσωπικού. 

Έτσι, μέσω της συνεργασίας αυτού του τύπου, προσφέρουμε στους πελάτες μας μια ακόμα δυνατότητα που, όταν οι συνθήκες το απαιτούν, μπορούν να την αξιοποιήσουν στον χρόνο που εκοίνει επιλέξουν και να βοηθήσουν έτσι την στελέχωση των έργων τους με επαγγελματίες υψηλού επιπέδου.