Σχετικά με μας

Η Composite Consult είναι κάτι περισσότερο από μια απλή συμβουλευτική εταιρεία.

Η Composite είναι μια εταιρία συμβούλων που κύριο αντικείμενό της έχει την υποστήριξη κατασκευαστικών εταιριών στον διεθνή κι ελλαδικό χώρο.

Στόχος μας, πέρα από το αμιγώς συμβουλευτικό κομμάτι, είναι η στρατηγική καθοδήγηση και η παροχή υπηρεσιών, τόσο σε θέματα που αφορούν σε χρονικές και οικονομικές διεκδικήσεις από καθυστερήσεις στα έργα καθώς και σε θέματα χρονικού προγραμματισμού, παρακολούθησης έργων και ανάλυσης κινδύνων.   Με αυτό τον τρόπο, οι πελάτες μας  είναι πολλαπλώς καλλυμμένοι αφού εξυπηρετείται ένας τριπλός στόχος. Πρώτον, διασφαλίζεται ότι τα παραγόμενα χρονοδιαγράμματα είναι ρεαλιστικά και η πιθανότητα να επιτευχθούν οι στόχοι, όπως αυτοί καθορίζονται στις σχετικές συμβάσεις είναι υψηλή. Δεύτερον, η σωστή ενημέρωση των προγραμμάτων δίνει μια ακριβή εικόνα σχετικά με την κατάσταση των έργων βοηθώντας έτσι στη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών κινήσεων και γενικά αποφάσεων. Τρίτον, σε περίπτωση που εξωτερικοί παράγοντες, πέρα από τον έλεγχο κι ευθύνη του αναδόχου, γίνουν η αιτία για πρόκληση καθυστερήσεων στο έργο, λόγω των οποίων ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να αξιώσει επί πλέον χρόνο και χρήματα, η Composite, αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη σύνταξη του σχετικού φακέλου καθώς και την μετέπειτα υποστήριξη προκειμένου να αποδωθούν στον πελάτη μας  τόσο ο επί πλέον χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου όσο και οι σχετικές αποζημιώσεις.  Η πολυετή εμπειρία μας και συνεργασία μας με κορυφαίες εταιρίες σε σύνθετα κατασκευαστικά έργα, κυρίως στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την  κατανόηση των κινδύνων που τέτοια έργα εγγυμονούν για τους κατασκευαστές σήμερα, αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο, το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει για τους πελάτες μας, τόσο την ολοκλήρωση των έργων στον προβλεπόμενο χρόνο όσο και την μέγιστη δυνατή κερδοφορία.

Greek- Columns
Η προσεγγιση μασ

Η Μεθοδός μας

Οι σύμβουλοί μας αποτελούν μια ομάδα με μακρόχρονη ενασχόληση σε έργα κάθε τύπου, μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Η υψηλή εξειδίκευσή τους  και τεχνογωσία τους διασφαλίζει ότι οι πελάτες μας, σε κάθε συνεργασία μας μαζί τους, απολαμβάνουν τα οφέλη της συμπυκνωμένης γνώσης κι εμπειρίας τους.

1

Προσδιορισμός των βασικών μετρικών στοιχείων του project

2

Συζήτηση ζητημάτων υψηλής αξίας που απαιτούν προσεκτική κατανόηση

3

Προσδιορισμός των πιθανών προκλήσεων

4

Παροχή αποτελεσματικών και πρακτικών στρατηγικών συμβουλών και υποστήριξης για να καταστεί δυνατή η επίλυση

Saudi-Building

Γιατί να χρησιμοποιήσετε την Composite Consult

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πως να έρθετε σε επαφή μαζί μας

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν από τους εκπροσώπους μας σήμερα